Kaaskirja põhi 327 Word docx

3.90

Hea kaaskiri äratab huvi!

Kandideerides lisa CV kõrvale ka kaaskiri, et äratada tööandjas huvi.