Kaaskirja põhi 326_3 Word docx

3.90

Hea kaaskiri äratab huvi!

Kandideerides lisa CV kõrvale ka kaaskiri, et äratada tööandjas huvi.